vlastní polovodičePolovodiče, u nichž je koncentrace nositelů náboje určena samotným materiálem a ne koncentrací příměsí, jako je tomu u příměsových polovodičů typu N a P. Koncentrace nositelů náboje roste exponenciálně s rostoucí teplotou a s klesající šířkou zakázaného pásu polovodiče. Elektrická vodivost nastává následkem tepelné excitace elektronů z valenčního do vodivostního pásu, čímž vznikají volné elektrony a díry. Tato elektrická vodivost se nazývá vlastní vodivostí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama: