vlastní kmityCharakteristické kmity kmity v mechanických, elektrických i jiných systémech udržující se bez vnějšího působení. Spektrum frekvencí vlastních kmitů je pro daný fyzikální systém charakteristické, například frekvence kmitů struny, membrány, krystalické mřížky. Obecný pohyb kmitajícího systému lze vždy vyjádřit jako superpozici vlastních kmitů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: