vlastní funkceVlastní funkce operátoru Ô je každé netriviální řešení fn rovnice Ôfn=λnfn, kde λn je tzv. vlastní hodnota. V kvantové mechanice hrají významnou roli vlastní funkce tzv. hermitovských operátorů fyzikálních veličin, které popisují stavy atomů, molekul a jiných kvantových systémů, v nichž nabývají příslušné fyzikální veličiny zcela určitých hodnot. Důležité jsou vlastní funkce hamiltoniánu, popisující stacionární stavy kvantových systémů. Vlastní funkce operátorů fyzikálních veličin tvoří tzv. úplné systémy a slouží jako základ reprezentací kvantové mechaniky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2007
Autor: -red-

Reklama: