vlastivědaUcelený souhrn přírodovědeckých a společenskovědeckých poznatků o vlasti, popřípadě o některém jejím kraji či místu. Vlastivědná práce směřuje k dalšímu získávání a obohacování těchto poznatků a zároveň i k jejich osvětovému šířeni (vlastivědná muzea, kroužky) a k ochraně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Reklama: