vlastenectví



Patriotismus – láska k vlasti, k určitému zeměpisnému, společenskému, ekonomickému, politickému a kulturnímu prostředí, v němž národ existuje. Narozdíl od úzce pojatého nacionalismu nevylučuje úctu k jiným národům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 5. 2006
Autor: -red-

Reklama: