vlastPolitologie
Společenské, politické a kulturní prostředí, v němž žije a pracuje určitý národ. V užším slova smyslu země, v níž se člověk narodil. Vlast je složitou společenskou skutečností, zahrnující sociálně ekonomické i politické vztahy, dále kulturu, ale i takové prvky, jako jsou území a jazyk. Představa vlasti byla v minulosti těsně spojena s pojmy státnost a národ. Vlast současná je zpravidla národní stát.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: