vlasovciPříslušníci Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála A. A. Vlasova, kteří za druhé světové války bojovali na straně nacistického Německa. ROA byla vytvořena zejména z ruských zajatců, kteří se rozhodli vystoupit proti sovětské vládě. Vlasov byl zajat již na podzim roku 1941, ale nejprve byl Němci využíván pouze k propagačním účelům. Teprve v listopadu 1944 byl na konferenci emigrantských skupin z území SSSR konané v Praze ustaven Komitét pro osvobození národů Ruska (KONR). Současně byla založena ROA. Následně byly vytvořeny dvě ruské dobrovolnické divize, pouze jedna z nich však byla plně vyzbrojena a dosáhla stavu 25000 mužů. Byla nasazena na východní frontě, v březnu 1945 bojovala na Odře. V dubnu byla převelena z Polska do Čech. V době vypuknutí pražského květnového povstání se oddíly vlasovců nacházely poblíž Prahy a 6.5. se zapojily do bojů na straně povstalců. Velitelé ROA přitom vyjednávali s Českou národní radou, od které chtěli získat potvrzení o svém protiněmeckém ozbrojeném vystoupení. Po krachu jednání se vlasovci 8.5. stáhli a odešli na západ ve snaze dostat se do amerického zajetí. Většina z nich však byla zajata Rudou armádou a transportována do ruských táborů, velitelé (včetně Vlasova) byli popraveni. Při bojích v Praze padlo asi 300 vlasovců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 1. 2008
Autor: mim