vláknobetonDisperzní beton – beton vyztužený vlákny délky 25–50 mm, rozptýlenými důkladným mícháním betonové směsi. Vlákna, zabraňující tvoření mikroskopických trhlinek, jsou krátké ocelové drátky, syntetická nebo skleněná. Vláknobeton se používá v obrusných vrstvách zabraňujících kavitaci na přepadech přehrad, ve stříkaném betonu pro tunelové obezdívky a na ochranu skalních svahů, v ohnivzdorných omítkách pecí a na cementobetonové vozovky letištních drah, zvláště při rekonstrukcích povrchů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: