vláknoMetalurgie
Hutnictví, textura v tvářeném materiálu, který obsahuje mnoho vměstků po hranicích zrn seřazených do řady. Deformované zrno se rekrystalizací tvarově obnovuje, zatímco vměstky zůstávají protáhlé a materiál má vláknitou nadstrukturu, která zhoršuje mechanické vlastnosti, zejména houževnatost materiálu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-