VlajkaČeská fašistická organizace, založena roku 1930. Její nepočetné členstvo (v roce 1938 měla asi 2000 členů) tvořily převážně radikalisté. Vedoucím představitelem organizace byl J. Rys-Rozsévač, tiskovým orgánem časopis Vlajka. Vlajka původně hlásala vyhraněný protiněmecký šovinismus, avšak po Hitlerově nástupu k moci v ní začaly sílit sympatie s nacismem. Její ideologie a program byly směsí bojovného antisemitismu, antikomunismu a různých fašistických idejí. Po 15.3.1939 se reorganizovala a aktivně přisluhovala nacistickým okupantům, kteří se snažili v prvním období protektorátu využít její agresivity k nátlaku na protektorátní vládu. Nikdy se nestala reálnou politickou silou. Její vliv v československé veřejnosti byl mizivý. Svým avanturismem, pogromistickými kampaněmi a soustavnými útoky proti oficiální politické reprezentaci protektorátu se nakonec stala nacistům nepohodlnou. Koncem roku 1942 bylo několik jejích představitelů internováno a organizace začátkem roku 1943 rozpuštěna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivismus, Jan Rys-Rozsévač, Kuratorium pro výchovu mládeže.

Reklama: