vládní usneseníZpravidla individuální správní akty vlády, například jmenování funkcionářů v případech kde to stanoví zákon, ukládání úkolů ministrům a ostatnim vedoucím ústředních orgánů státní správy ap. Vláda schvaluje usnesením též návrhy zákonů, národohospodářských plánů a státního rozpočtu, jakož i provolání a prohlášení vnitropolitického nebo mezinárodního významu. V ČR je k přijetí vládního usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: