Vladimír ZoubekBiografie / Geologie
*21.9.1903, český geolog, člen komory (1952) a akademik ČSAV (1962). V letech 1970–77 člen prezídia ČSAV, v letech 1954–56 ředitel Ústředního ústavu geologického a 1969–74 Geologického ústavu ČSAV. Zabýval se mapováním a petrografickým výzkumem zvláště krystalinika, ložisky nerostných surovin (grafit), inženýrsko-geologickým výzkumem (přehrady na Vltavě).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-