Vladimír VetchýBiografie / Politologie
*8.5.1949, český politik, ministr obrany v období let 1998–2001. Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně absolvoval v roce 1972, a v roce 1979 na téže univerzitě získal titul RNDr. V roce 1986 obhájil kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost CSc. Po absolvování vysokoškolského studia nastoupil na katedru matematiky Vojenské akademie v Brně, kde působil až do svého jmenování ministrem obrany České republiky (22.7.1998).Členem ČSSD je od roku 1991, v roce 1996 se stal předsedou její branné komise.

Datum vytvoření: 14. 9. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -JH-