Vladimír VahalaBiografie
*12.2.1923, český geodet a kartograf; v letech 1978–87 ředitel Geografického ústavu ČSAV. Roku 1975 odpovědny redaktor Vojenského zeměpisného atlasu. Řeší světové referenční geodetické systémy, automatizaci kartografických prací a dálkový průzkum Země. Spoluautor kartografických děl, například roku 1986 Atlasu obyvatelstva ČSSR.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: