Vladimír HajkoFyzika
*3.10.1920, slovenský fyzik, profesor univerzity v Košicích, od roku 1971 člen UV KSČ. Člen korespondent SAV (1966), akademik SAV (1972), člen korespondent ČSAV (1965), akademik ČSAV (od roku 1973). Od roku 1974 předseda SAV, místopředseda a člen prezídia ČSAV. Zahraniční člen německé a sovětské Akademie věd. Zabýval se experimentální fyzikou, zejména studiem magnetických vlastností feromagnetických látek. Od roku 1971 byl poslancem a členem předsednictva SL FS. Dílo: Fyzika v príkladoch.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 6. 2008
Autor: -red-

Reklama: