VladěnaKřestní jména

Variantou je Vladana. Jméno slovanského původu, které vzniklo jako zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladimíra, Vladislava ap.). Dalo by se vyložit jako „ta, která vládne“. Další varianty jména: Vladanka, Vladuš, Vladuše, Vladuška, Vlada, Vladka, Vlaďka, Vladěnka, Dana ap. Cizojazyčné ekvivalenty: rusky, bulharsky Vlada, srbochorvatsky Vlada, Vladana. Mužský protějšek Vladan, Vladek. Svátek 30.8.Datum vytvoření: 13. 7. 2001
Datum aktualizace: 12. 10. 2020
Autor: -LK-