Vlad Tepes



Biografie / Šlechta
[Tepeš], *1430 nebo 1431 – † leden 1477 (zavražděn), v letech 1448, 1456 – 1462 a 1476 valašský kníže, syn Vlada Dracula. Zastánce autoritativní vlády, vytvořil stálé vojsko podřizené panovníkovi, snažil se o hospodářskou stabilizaci země, podporoval rozvoj obchodu. Se střídavými úspěchy válčil s Turky, zejména v letech 1461–1462, kdy turecká armáda překročila Dunaj. V roce 1462 byl vytlačen do Sedmihradska, kde zajat Matyášem I. Korvínem, 12 let byl vězněn v Uhrách. V roce 1476 se zúčastnil tažení protiosmanské koalice (Uhry, Sedmihradsko, Brankoviči) a osvobodil na krátkou dobu Valašsko ze závislosti na osmanské říši.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 3. 2020
Autor: -red-

Reklama: