vizuální hvězdná velikostAstrofyzika
Vizuální magnitudo – hvězdná velikost, jakou má hvězda při pozorování pouhým okem. Odpovídá efektivní vlnové délce 543 nm, pro kterou je lidské oko nejcitlivější. Dnes se již neužívá, nebot jasnosti hvězd se měří přesněji, např. fotoelektricky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2006
Autor: -red-