Vizovická vrchovinaMísta a oblasti
Geomorfologický celek na východě České republiky v Moravskoslovenských Karpatech; nejvyšší hora Klášťov, 753 m n.m. Členitá vrchovina z flyšových pískovců a jílovců, pestrý reliéf pásmovitě uspořádaných sníženin, pahorkatin a zalesněných vrchovinných hřbetů. Člení se na Fryštátskou brázdu, Zlínskou vrchovinu, Komoneckou hornatinu, Luhačovickou vrchovinu a Hluckou pahorkatinu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Frýštátcká brázda, Hlucká pahorkatina, Klášťov, Moravsko-slovenské Karpaty, Slušovice.