vitální kapacita plicMnožství vzduchu vypuzeného z plic maximálním výdechem po maximálním vdechu. Velikost vitální kapacity plic se udává se vztahu k povrchu těla (u žen kolem 3500 ml, u mužů kolem 4500 ml). Měření vitální kapacity plic se provádí spirometry nebo spirografy. Největší vitální kapacitu plic mají trénovaní sportovci, trubači, zpěváci, foukači skla ap. Čím má jedinec vyšší vitální kapacitu plic, tím více může prohlubovat své dýchání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-