Vít†1.5.1271 český kněz, reformátor církevního zpěvu v Čechách. Od roku 1234 kanovník a od roku 1241 děkan svatovítské kapituly; podílel se na výstavbě královské kaple Všech svatých na Pražském hradě. V péči o chrámový zpěv dal vyhotovit nové liturgické zpěvníky, zřídil sbor zpěváků a žáků kapitulní školy (první pěvecký sbor v českých zemích) a vymohl na kanovnících, že si najímali zástupce, kteří mj. ovládali liturgický zpěv.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Václav I..

Reklama: