visutá dráhaMěstská doprava
Dopravní zařízení s vozidly pojíždějícími v závěsu pod vodící (jízdní) a nosnou konstrukcí (obvykle visutá dráha lanová).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: