viskozita ZeměSchopnost Země chovat se jako viskózní kapalina. Je charakterizována koeficientem viskozity, jehož střední hodnota v Zemi se odhaduje na 102 Pa. Viskozita Země umožňuje existenci konvekčních proudů v jádru, generujících magnetické pole, a v plášti, kde jsou zdrojem tektonických procesů v litosféře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: