viskoelasticitaFyzika
reologická vlastnost látky. Ve viskoelastické látce se poměr deformace k napětí s časem mění. Popis vlastnosti takové látky se získá kombinací vlastností viskózní tekutiny (pod působením napětí deformace s časem lineárně roste, symbolicky lze znázornit pístem) a elastické pevné látky (deformace závisí pouze na velikostí napětí, symbolicky se znázorňuje pružinou). Typickými viskoelastiokými látkami jsou polymery, jejich viskoelastické chování je silně teplotně závislé. Viz také creep, reologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: