vis maiorEkonomie
Ekonomika, [vís major, latina], mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti znemožňující splnění povinností ze závazkového vztahu, které nastaly po jeho vzniku a nemohly být zavázanou stranou odvráceny. Není rozhodující, zda tyto okolnosti brání splnění povinnosti trvale nebo dočasně. Pokud by šlo o trvalou nemožnost plnění, závazek by zároveň zanikl. Naproti tomu při dočasné nemožnosti plnění závazku bude zavázaná strana zproštěna odpovědnosti za škodu způsobenou nesplněním povinnosti v době trvání těchto mimořádných okolností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 2. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: vis maior.

Reklama: