vis compulsivaPrávo

[Vís kompulzíva, latina], psychické donucení bezprávná výhrůžka spočívající v působení na vůli subjektu, které v něm vzbuzuje důvodný strach z újmy, které se hrozí, takže se jeho vůle, projevená v právním úkonu, utváří pod vlivem tohoto strachu, například je-li někomu vyhrožováno, že bude poškozen na zdraví, majetku, nebo že na něho bude podáno trestní oznámeni pro spáchaný trestný čin, takto učiněný právní úkon je stejně jako v případě vis absoluta neplatný.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2024
Autor: -red-