vířičLetectví
Letectví a) zařízení rozviřující část primárního vzduchu ve vstupu do spalovací komory nebo palivo v palivové trysce; b) zařízení ovlivňující proudění v mezní vrstvě na povrchu křídla; vířič se provádí jako deskový (deska upevněná kolmo k povrchu křídla a šikmo na směr proudění), klínový (má tvar čtyřstěnu) nebo rampový (ve tvaru trojúhelníkové desky vyčnívající z povrchu křídla).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-