ViriathusAntický Řím / Starověk
[Virijátus], †139 př.n.l., pastýř z kmene Lusitanů. V letech 147–139 př.n.l. stál v čele svého kmene v osvobozeneckém boji proti Římu. V roce 140 př.n.l. s ním Římané uzavřeli mírovou smlouvu, sle pak ho dali úkladně zavraždit.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 1. 2007
Autor: -red-