viriálový koeficientKoeficienty B, C, . . . v rozvoji pV = RT (1 + B/V + C/V2 + . . . ) stavové rovnice neideálního plynu, p – tlak, V – molámí objem, Rplynová konstanta. B je druhý, C třetí, . . . viriálový koeficient. V jednoduchých případech lze viriálový koeficient vypočítat užitím viriálového teorému.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-