Viktor Amadeo II.Šlechta

*14.5.1666 – †31.10.1732, od roku 1675 vévoda savojský, 1713–1720 král sicilský, 1720–1730 král sardinský; syn Karla Emanuela II. Vládu nastoupil roku 1680. Reformoval ekonomiku a armádu. Opustil profrancouzskou politiku Savojska, za války o dědictví falcké a za války o dědictví španělské spojenec Habsburků proti Ludvíku XIV. Ovládl mantovskou část Montferratu (1703), mírem utrechtským (1713) a rastattským (1714) získal královský titul, Sicílii a nárok na dědictví španělské v případě vymření španělských Bourbonů. Podpořil politické záměry španělského ministra J. Alberoniho, tím se dostal do mezinárodní izolace a byl nucen s císařem Karlem VI. vyměnit Sicílii za Sardinii. Roku 1730 se vzdal vlády ve prospěch svého syna Karla Emanuela I.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2022
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: