vidovdanská ústavaÚstava Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, přijatá Ústavodárným shromážděním 28.6.1921 (tj. v den sv. Víta, Vidov dan) těsnou většinou 27 hlasů (při absenci poslanců Chorvatské rolnické strany a jugoslávských komunistů). Prohlašovala Království Srbů, Chorvatů a Slovinců konstituční monarchií v čele s dědičnou královskou dynastií Karadjordjevičů a zřizovala jednokomorový parlament (Národní skupštinu). Uzákonila všeobecné volební právo pro muže, rovnost všech občanů před zákonem, svobodu slova a shromažďování. Současně dávala značné zákonodárné i výkonné pravomoci králi. Vidovdanská ústava byla zrušena v lednu 1929 po nastolení vojenské monarchistické diktatury.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: