Velké předělové poboříHory
Východoaustralská pohoří, anglicky Great Dividing Range, Eastern Highlands – pohoří v Austrálii podél východního pobřeží ve státech Queensland, Nový Jižní Wales a Victoria; dlouhé 4000 km, nejvyšší hora Kosciusko, 2230 m n.m. Východní svahy jsou strmé a členité, s vždyzelenými a eukalyptovými lesy; na západních závětrných svazích jsou rozšířeny savany a suchomilné křoviny. Velké předělové poboří zahrnuje pásma: Austrálie Alpy, Modré hory, Novoanglické hory aj. Pramenná oblast největších australských řek, četné hydroelektrárny. Ložiska ropy, zemního plynu, uhlí, rud neželezných kovů, zlata.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Australské Alpy, Flinders.

Reklama: