velikonoceVelká noc – největší svátek v křesťanských náboženstvích oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži. V tomto svátku se spojil židovský pesach (paschu) s prvky o umírajících a zmrtvýchvstávajících božstvech orientálních kultů. Původně se svátek velikonoc slavil ve stejném období jako pesach. Teprve I. nicejský koncil v roce 325 stanovil, že velikonoce se musí slavit první neděli po jarní rovnodennosti a úplňku měsíce, odděleně od židovského svátku. Velikonoce se tak staly tzv. pohyblivým svátkem. Od 4. století se stalo zvykem, že věřící se na tento velký svátek připravovali Čtyřicetidenním půstem (tzv. velký půst od Popeleční středy do velikonoční neděle, tj. Velké noci). Svátky a obřady vázané časově na křesťanské velikonoce vytvářejí tzv. velikonoční cyklus, začínající celonoční pobožností zvanou velikonoční vigílie ("matka všech vigílií") těsně před velikonoční nedělí (Hod Boží velikonoční). Týden po velikonoční neděli (velikonoční týden, oktáv) následuje Bílá neděle, 40. den slavnost Nanebevstoupení Páně, 50. den slavnost Seslání Ducha svatého (letnice). Na tento cyklus navazuje slavnost Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně (Božího těla). První slavnost připadá na první neděli po letnicích, druhá na desátý den po letnicích (čtvrtek). Slavnost Těla a Krve Páně je slavena na počest svátosti oltářní (eucharistie), kterou podle evangelií ustanovil Ježíš Kristus při poslední večeři na Zelený čtvrtek. Pohyblivým svátkem je rovněž Popeleční středa, která je prvním dnem čtyřicetidenního předvelikonočního půstu (doby postní), následuje po masopustním týdnu. V lidové tradici se zachovaly četné zvyky a obyčeje související s oslavami probouzející se přírody (pomlázka jako symbol předáváni síly, zdraví a svěžesti mladého proutku, polévání vodou, tzv. oblévačka, zahrnující mj. prvek kultické očisty, malování vajec jako atribut příslibu krásy života vznikajícího ze zárodku, vysévání obilí) či se starými mytologickými-náboženskými obřady (pečení velikonočního beránka), jež vytvářejí bohatý folklórní rámec velikonočních svátků radosti a naděje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2010
Autor: -red-

Odkazující hesla: konkurenty, kraslice, pomlázka, velikonoční triduum.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: