vektorMatematika
Matematika, prvek vektorového prostoru. Aritmetický vektor je uspořádaná n-tice a1, a2, ..., an (například reálných) čísel, která se nazývají složky (komponenty) vektoru. Jsou-li zapsána v řádku, jedná se o řádkový vektor, jsou-li ve sloupci, vznikne sloupcový vektor. Geometrický vektor je třída navzájem rovnoběžných, stejně dlouhých a stejně orientovaných úseček. V tomto smyslu se geometrický vektor někdy nazývá volný vektor.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplanární vektory, komponenta, kovariantní derivace, pole psychologické, posun fázový, tenzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: