Vavřinec z BřezovéLiteratura / Biografie
*kolem1371- †kolem 1437, český spisovatel; roku 1390 bakalář a roku 1394 mistr svobodných umění na pražské univerzitě; ačkoliv byl držitelem několika církevních beneficií, jichž se později vzdal, nevěnoval se dráze duchovní a uplatnil se zprvu jako literát na dvoře Václava IV., v jehož královské kanceláři snad působil. Tehdy přeložil do češtiny Cestopis tzv. Mandevilla, Knihy snového vykládanie a začal pracovat na českém textu Světové kroniky, již nedokončil. Zabýval se též náboženskou tematikou. Po smrti Václava IV. stál na straně husitů; pracoval v kanceláři Nového Města pražského, kde přeložil do češtiny královská privilegia, a patrně se podílel na vzniku pražských husitskych manifestů. Jeho nejdůležitějšími díly jsou latinsky psaná Husitská kronika, líčící události v letech 1414–21, a rovněž latinsky psaná Carmen insignis coronae Bohemiae (česky Píseň o vítězství u Domažlic), veršovaná skladba oslavující husity a ironizující jejich zahraniční protivníky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Domažlice, Husitská kronika Vavřince z Březové.