ValečovHrady a zámky
Hrad ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav, u Mnichova Hradiště v Jičínské pahorkatině. Skalní hrad založený patrně začátkem 14. století, přestavěný v polovině 15. století, je tvořen jádrem se zděným palácem nepravidelného půdorysu na centrálním skalním bloku a dvěma předhradími. V maximální míře využity pískovcové skály, v kombinaci se dřevem pro opevnění, i pro tesání obytných prostor. V předpolí rozsáhlý skalní útvar s množstvím světniček patrně opevněný tábor z doby husitských válek. Patřil šlechtickému rodu Valečovských z Valečova, kteří byli v 15. století stoupenci husitství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2007
Autor: -red-