útlumMíra zmenšování amplitudy kmitů, daná poměrem dvou po sobě následujících rozkyvů na tutéž stranu. Ve sdělovací technice schopnost daného obvodu tlumit určitý signál. Vyjadřuje se v logaritmické míře v závislosti na poměru výstupního signálu k vstupnímu. Jednotkou útlumu je decibel (dB). Rozeznává se například útlum filtru, vedení, radiových vln, srozumitelnosti, provozní, energetický.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: AEN, tlumení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: