Úterský potokToky
Tok v České republice. Je to levostranný přítok Mže do Hracholuské přehradní nádrže. Tok je dlouhý 34,1 km, povodí má 333,4 km2, průměrný průtok v ústí je 1,02 m3.s-1.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-