UstulinaMykologie

Spálenka – rod vřeckovýtrusných hub ze skupiny tvrdohub. Stromata s perithecii jsou zprvu měkká s šedým popraškem konidií, později tvrdá, křehká, polštářkovitého tvaru. Několik druhů. Spálenka skořepatá, Ustulina deusta, je hojnou dřevokaznou houbou na starších listnáčích.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 6. 2024
Autor: -red-