UsírewStarověký Egypt

Řecky Osiris – egyptský bůh slunce a vegetace, později vládce podsvětí, Pán věčnosti, bratr a manžel Ésety (Isis), otec Hóra, jedna z nejčistších a nejprostších postav egyptského náboženství a mytologie. Kult Usírewa vznikl v předhistorické době, za Staré říše dosáhl všeobecného uznání, ve Střední říši nabyl kvalit nového významu, který si podržel i v Nové říši a v pozdní době. V řeckořímské době překročil hranice Egypta a nalezl stoupence v celém Středomoří. Oficiálně byl kult Usírewa zrušen dekrety císaře Theodosia I. roku 383 n.l. Podle nejrozšířenějších mýtů a legend byl Usírew synem Geba a Nuty, jeho prarodiči byli přímí potomci boha Atuma, Šov a Tefnut. Bratrem Usírewa byl Sutech, sestrami Éset a Nebthet. Spolu se svými rodiči, prarodiči a sourozenci tvořili Devatero bohů v čele s Atumem. Prostřednictvím Devatera bohů z Onu byl Usírew spojen se všemi významnými bohy jiných náboženských center a uznán za celoegyptského boha. Kult Usírewa vznikl pravděpodobně v dolnoegyptském městě Pusírew. Podle báje byl Usírew zákeřně zavražděn svým bratrem Sutechem, který mrtvé tělo rozsápal a jednotlivé kusy rozházel po celé egyptské zemi. Éset s Nebthetou části těla pohřbily, Éset posléze tělo oživila a ze spojení s Usírewem porodila Hóra, který se vypravil pomstít Usírewovu smrt a znovu dobýt pozemské království. Mýtus o smrti Usírewa a o jeho zmrtvýchvstání, obsahující prvky představ o vzkříšení a věčném životě člověka v podsvětí, kde mohl smrtelník za určitých podmínek splynout s jeho neomezeným vládcem Usírewem, byl v historickém vývoji obohacen o přislušný náboženskomagický rituál. V teologických spekulacích prošel Usírew mnoha bizarními konstrukcemi (vládce podsvětí – bůh slunce, Usírew jako svůj vlastní pravnuk, člen trojjediné božské osobnosti Ptah-Sokar-Usírew, hlava božské trojice Usírew-Éset-Hór). Jeho posvátným zvířetem byl černý býk Kemver, pokládaný za vtělení Usírewa, resp. za „zřítelnici jeho oka“. Hlavním symbolem Usírewa byl tzv. sloup stálosti (džed). Řekové a Římané Usírewa (Osirida) nikdy se svými bohy neztotožnili. Usírew byl uctíván v chrámech téměř všech bohů a v zádušních chrámech všech králů. Nejvýznamnější z Usírewových svatyň byla v Ebozewu, poblíž mytického místa pohřbení jeho hlavy. Byl zobrazován vždy s lidskou podobou a s nerozčleněným tělem, hlavu pokrývala zpravidla koruna, bradu zdobil „božský vous“, v rukou držel berlu a důtky.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Devatero bohů z Onu, Ebózew, Hapi, Hór, Kebhut, Kemver, Osirapis, Sarápis, Selket, Sokar, Šov, Tefnut, trojice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: