unio mystica[Únyó mistyka, latina], mystické sjednocení – normálnímu vědomí se vymykající zkušenost mystika, sjednocení se základem (podstatou, bohem, veškerenstvem), který je údajně mimo empirické bytí. Například jedna meditace upanišad spočívá v poznáni aharc brahma asmi (já jsem brahma), unio mystica je prožitek tohoto poznání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 12. 2019
Autor: -red-

Reklama: