uniatstvíNáboženství
[Unyatství, latina], snaha římskokatolické církve o připojení pravoslavné církve, východních křesťanských církví, maronitů ap. ke katolicismu. Nábožensky institucionalizovaný svazek těchto církví. Připojené církve uznávají dogmata římského katolicismu a primát papeže, ponechávají si však tradiční ritus a liturgický jazyk, nižší duchovenstvo nemusí dodržovat celibát. Takto s Římem sjednocené církve se nazývají uniatské, jejich příslušníci uniaté. Zvláštní úsilí vyvinula římskokatolická církev na vytvoření unie s pravoslavím. Všeobecný charakter má florentská unie z roku 1439. Na základě brestské unie z roku 1596 se dostala pod římský vliv část pravoslaví na Ukrajině, unie však byla v roce 1946 zrušena. V roce 1686 přešla k uniatství část pravoslavných arabských křesťanů (melchitů) na Blízkém východě. Na území Československa došlo po roce 1918 zejména na Zakarpatsku k hromadnému odlivu od uniatství k pravoslaví. Po roce 1945 došlo k určitým církevním úpravám uniatství na Slovensku, zejména v oblasti řeckokatolické církve.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: rity katolické.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: