únavový lomKonečná etapa podkritického růstu únavové trhliny, tj. trhliny vznikající při cyklickém namáhání materiálu jako projev lokálních rozdílů v deformačních schopnostech kovů. Únavový lom vznikne při dosažení kritické velikosti trhliny. Jeho povaha je různá podle počtu cyklů do lomu (malocyklický, malokmitový nebo vysokocyklický, vysokokmitový únavový lom). U vysokocyklického lomu jsou zřetelné odlišné části lomové plochy. Únavová část je vyplněna stopami vyvolanými šířením trhliny. V mikroobjemu jde o systém prohlubní a výčnělků materiálu (striace). Zbytek průřezu má vzhled kvazikřehkého náhlého lomu, který ukončil životnost součásti. Podle polohy a vzájemné velikostí obou částí lomové plochy lze soudit na zpúsob a úroveň namáhání a začátek rozvoje trhliny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kritické jevy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: