uhelný pluhDobývací stroj, který současně uhlí dobývá a nakládá. Vyznačuje se malým záběrem (8 – 20 cm) a velkou rychlostí postupu (6 – 7 m.min-1), což přináší výhody ve vlastní technologii rozpojování a v organizaci celého komplexu prací v porubu. Uhelný pluh má jako rozpojovací nástroj jeden nebo více břitů, jimiž odděluje vrstvu uhlí ze sloje a nahrnuje ji na dopravník. Podle způsobu práce se rozeznává uhelný pluh statický, který působí tlakem pluhu na uhelný pilíř, a dynamický, působící údery (vibrací) břitů.

Datum vytvoření: 30. 10. 2006
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: