údolíProtáhlá sníženina na zemském povrchu sklánějící se ve směru spádu vodního toku, vzniklá říční činností. Tvar je výsledkem vztahu mezi erozí vodního toku a vývojem svahů. Soubor údolí hlavního toku a údolí vedlejších toků je údolní síť, jejíž hustota, hloubka a tvar jsou ukazateli fyzickogeografických podmínek krajiny. Geneticky se údolí dělí na strukturní (tektonická) a skulpbuní (erozní). Tektonická údolí jsou například zlomová, příkopová, vrásná. Erozní údolí jsou například říční nebo ledovcová. Podle vztahu svahů ke dnu se údolí rozlišují na soutěsky (kaňony), korykovitá, ve tvaru písmene V, úvalovitá. V příčném profilu mohou být údolí souměrná nebo nesouměrná. Je-li struktura pro vznik údolí nepříznivá (souvrství tvrdých, popřípadě nevhodně uložených hornin), vznikají údolí epigenetická nebo antecedentní. Viz také antecedence, epigeneze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: údolnice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: