Uaxactún[Vašaktun], lokalita v Peténu (Guatemala), významné středisko mayské civilizace. Osídlen asi od 6. století př.n.l. do 10. století n.l. Dochovány zbytky chrámů na pyramidách (nejstarší známá mayská pyramida asi ze 3. století př.n.l.), kamenná stéla s darem odpovídajícím roku 328 n.l., nejstarší známá mayská observatoř, nástěnné malby (6. století), nejstarší doklad mayské klenby (zač. 4. století). V posledních letech zjištěny pozůstatky obytných staveb ze dřeva a palmových listů na nízkých kamenných plošinách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Petén.