tutulusArcheologie
[Latina], archeologie, ozdoba knoflíkovitého tvaru, nejčastěji zhotovená z bronzu, jež byla našívána na oděv či koňský postroj. Ve střední Evropě užívána především v době bronzové a halštatské.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-