Turolúcká vzpoura 1672Ozbrojený odpor evangelického obyvatelstva v Turé Lúce proti násilnému záboru farního kostela. Jedna z místních vzpour (obdobně 1672 v Myjavě a 1673 v Senici) podnícená násilnou rekatolizací po vyzrazení Wesselényiho spiknutí. Rychtáři obce byli popraveni, řada účastníků odsouzena k tělesným a peněžitým trestům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: