tuf[Italština] jemnozrnnější úlomkovitá hornina s terigenní příměsi nepřesahující 10 %, vytvořená sopečnou činností. Podle zrnitosti se děli na tuf lapilový (střední velikostí zrn 2-30 mm), pískový (2-0,05 mm), prachový (0,05 až 0,01 mm) a popelový (pod 0,01 mm). Podle místa vzniku se rozlišují tufy terestrické (pozemní) a subakvatické (podvodní).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: aglomerát, ignimbrit, Ipeľská kotlina, palagonitová formace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: