trnavská univerzitavysoká škola v Trnavě, založena roku 1635 arcibiskupem P. Pazmánym, původně filozofická a teologická fakulta vedená jezuity, od roku 1667 i právnická fakulta. V polovině 18. století trnavská univerzita reformována po vzoru vídeňské univerzity. V náplni studia byl kladen větší důraz na rozvoj přírodních věd, proběhla reforma právnické fakulty, v roce 1769 byla zřízena lékařská fakulta. Další reorganizace univerzity byla připravována po zrušení jezuitského řádu v souvislosti s jejím zestátněním. V roce 1777 byla univerzita přeložena do Budína. Jako jezuitská univerzita působila trnavská univerzita rekatolizačně v protireformačním duchu, avšak koncentrací slovenských studentů a profesorů zde vzniklo slovenské kulturní centrum, jehož tradice se stala základem národního obrozeneckého úsilí bernolákovců v 18. a 19. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: